Skip to content

Silyab: Enero – Hunyo 2016

December 8, 2016

sb1st2nd_web_final_front

Download PDF Here: sb1st2nd_web_final

Advertisements

Silyab: Setyembre – Disyembre 2015

December 8, 2016

3rd-4thfinal_front

Download PDF Here: 3rd-4thfinal

Silyab Enero-Hunyo Isyu 2016

September 7, 2016

sb_enero-hunyo2016_l_front

Download PDF Here: SB_Enero-Hunyo2016_l.pdf

Silyab Enero – Marso 2015

May 31, 2015

Silyab1

Download Silyab Enero – Marso 2015

Sa rehimen ni Aquino naganap ang pinakamasahol na katiwalian at korupsyon sa
pamahalaan sa pamamagitan ng mga pakanang “DAP-PDAF”, maniobra sa mga pondong Malampaya at PCSO, malakihang koleksyon sa higit na talamak na ismagling, garapalang pagpabor sa mga kamag-anak, kaibigan at tagasuporta ng mga proyektong gobyerno at pagpabor sa mga malalaking dayuhan at lokal na kapital upang magkamal ng dambuhalang tubo sa mga produktong langis, Enero-Marso 2015 tubig, kuryente at mga mineral na yaman. Hindi na lamang bilyones kundi trilyones ang halagang kinakamal ng paksyong Aquino mula sa mga imbweltong maniobra at transaksyon sa panunungkulan nito.

2013 Silyab Praymer para sa Eleksyong 2013

February 18, 2013

Image

Download PDF

Panahon na naman ng eleksyon. Sa loob ng ilang buwan ay abalá na
naman ang mga naghaharing uri upang ipagpilitan ang kanilang mga
kandidato na siya umanong lulutas sa malubhang krisis na kinasasadlakan
ng mamamayan. Simula ngayon hanggang sa Mayo 13, 2013,
pinapaniwala ang taumbayan na may kalayaan silang pumili ng kanilang
mga pinuno, at ang pagkakahalal ng mga susunod na hahawak ng
kapangyarihan ay resulta umano ng umiiral na demokrasya sa bansa.

Ngunit hindi tayo dapat magpalinlang. Bago ang lahat, kailangan nating
maunawaan na ang eleksyong magaganap sa Mayo 2013 ay isang
reaksyunaryong eleksyon.

Silyab 2013 Enero 31

February 1, 2013

Silyab2013Enero31page1

Download Silyab 2013 Enero 31

Sa harap ng kagutuman at matinding paghihikahos sa rehiyong Bikol, lalo pa itong sinasalanta ng pinatinding militarisasyon sa ilalim ng Oplan Bayanihan. Magkaalinsabay ang mapanalasang kampanyang pangkombat at ang mapanlinlang na kampanyang
saywar.
Sa Albay, mahigit dalawang taon nang sinasalanta ng operasyong Peace and Development ang interyor na bahagi ng Guinobatan habang ang klaster ng mga barangay sa ikalawang
distrito ay mistulang naka-block house sa nakatambak na tropa ng Philippine Army at CAFGU na nagbabantay sa ginagawang international airport at sa pangunahing mga
proyekto sa eco-tourism  at  lupaing pansubdibisyon. Apektado ang mga aktibidad sa produksyon ng mga magsasaka sa matagalang presensya ng mga militar sa kanilang komunidad.

Download Silyab 2013 Enero 31

Ang Gerilya Isyu 2

October 3, 2012

Ang  Gerilya Isyu 2

 

Ang Gerilya, Isyu 2