Skip to content

Gerilya

July 6, 2011

Lathalain ng Panrehiyong Kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa Bikol

Taon 1 Isyu 1

Download (pdf)

Ang lathalain na ito ay magdadala ng pangalang Gerilya bilang pinaka-angkop na pagpapahayag sa kasalukuyang katangian at pakikidigmang isinusulong ng Bagong Hukbong Bayan.

(Read More)

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: